Facebook Pixel

Giáp Bảo Hộ

Giáp Bảo Hộ

Chrunix là nhà phân phối chính hãng của thương hiệu trang bị bảo hộ Forcefield nhập khẩu từ Anh. Tất cả các trang bị bảo hộ đều đạt chuẩn CE cấp 1 hoặc 2.