Facebook Pixel

Bảo Vệ Gối & Bó Gối Mô Tô Xe Máy

Bảo vệ gối
Bảo vệ gối (bó gối) có tác dụng bảo vệ và giảm chấn va đập ở vùng gối khi chạy xe máy và xe mô tô. Bảo vệ gối mềm mang ở bên trong quần dài, và bảo vệ gối loại nhựa cứng mang ở bên ngoài quần dài.