Facebook Pixel

Mũ Bảo Hiểm Đạt Chuẩn SNELL

Các mẫu mũ bảo hiểm đạt chuẩn SNELL. SNELL là tiêu chuẩn an toàn cao cấp dành cho mũ bảo hiểm. Các bài kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn an toàn của SNELL khó và gắt gao hơn so với hai bộ tiêu chuẩn DOT và ECE. Do đó mũ bảo hiểm đạt chuẩn SNELL được đánh giá có độ an toàn cao.