Mũ Bảo Hiểm Nửa Đầu - Mũ Bảo Hiểm 1/2 Đầu

Mũ bảo hiểm nửa đầu, mũ bảo hiểm 1/2 đầu tiện lợi và gọn khi sử dụng hàng ngày, sử dụng trong thành phố.