Mũ Lật Hàm - Mũ Lật Cằm - Mũ Flip Up

Mũ lật hàm vừa có thể sử dụng như một mũ 3/4 tiện dụng, lại vừa có khả năng bảo vệ toàn vẹn như mũ fullface. Tham khảo thêm trang bị phụ kiện ADV - Adventure!