Trang bị đi mưa

Chrunix stocks high-performance rain suits for the unique climate conditions of Vietnam. Durable and lightweight, these jackets and pants are what we use on our rides.

22 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Áo Mưa Bộ Givi RRS06/Xám

  Chỉ từ 600.000 ₫
 2. Áo Mưa Bộ Givi PRS04

  Chỉ từ 1.590.000 ₫
 3. Áo Mưa Bộ Givi RRS07/Xanh

  Chỉ từ 670.000 ₫
 4. Áo Mưa Bộ Givi Màu Camo

  Chỉ từ 830.000 ₫
 5. Bọc Giày Đi Mưa Givi SC02

  Chỉ từ 347.000 ₫
 6. Áo mưa bộ Givi PRS20

  Chỉ từ 990.000 ₫
 7. Waterproof Bags

  Chỉ từ 230.000 ₫
 8. Áo Mưa Givi CRS02.AX-Y

  Chỉ từ 990.000 ₫
 9. Áo Khoác Đi Mưa Alayna Winter

  Chỉ từ 460.000 ₫ Giá thông thường 920.000 ₫
 10. Áo mưa trùm balo MADFOX

  Chỉ từ 92.000 ₫
 11. Alayna Dry Bag 5L

  Chỉ từ 347.000 ₫

22 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần